Frenética

Participa

En Frenética estamos continuamente experimentando con novas ideas, polo que estamos sempre abertos a propostas de colaboración e a recibir expedientes , manuscritos e CV .

Ilustradores e cómics: Unha das nosas principais actividades é a edición de libros ilustrados. Son libros moi pensados, que realizan un minucioso traballo curatorial arredor do contido e da estética. Son obxectos de arte en si mesmos, polo que a persoa que ilustra e a que escribe deben formar un combo que funcione e emocione.

Artistas de artes plásticas: Debido ao desexo de experimentación de Frenética, buscamos continuamente a colaboración con artistas de moitas disciplinas diferentes. Non só para os nosos libros, senón tamén para organizar exposicións, charlas, conferencias, podcasts e outros formatos divulgativos.

Artistas de letras: Si, si e si, recibimos manuscritos. Queremos aprender, descubrir, interpretar e difundir. Por favor, antes de enviar un manuscrito completo, escríbanos cunha presentación de ideas xerais para ter un primeiro contacto.

Profesionais da artesanía: Elaboradores e confeccionistas de todo tipo de obxectos e prendas, ven a vernos. En Frenética creamos obxectos relacionándoos cos nosos libros e cos nosos experimentos. Dános ideas, por favor.

Profesionais do deseño gráfico e da maquetación: Elaboramos libros en diferentes formatos e invitamos a persoas creativas e innovadoras a formar parte da nosa base de datos de profesionais. Damos moita importancia á estética, á tipografía, ás formas e aos formatos do propio libro… Tamén se agradecen profesionais da dixitalización de libros a formato epub.

Profesionais da corrección e da tradución: Franética leva aquí creacións literarias doutros mundos e de aquí a outros mundos. Se nos escribes coa túa experiencia e as túas parellas lingüísticas, engadirémoste á nosa base de datos de profesionais que nos axudan a ser únicos.

Estudantes e recén titulados en letras, industrias culturais, artes, xornalismo, comunicación audiovisual e outras familias: Aceptamos con moito gusto a axuda de persoas que recibiron bolsas oficiais a través de universidades ou outros centros de formación. Prometemos facer o posible para que a experiencia sexa produtiva e feliz.

Escribe a este formulario e cóntanos: